Jogszabályi háttér
Az almérők alkalmazását az 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet írja elő az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek számára. E rendelet alkalmazásában megfelelő almérő a legalább negyedóránkénti mérésre alkalmas, a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet szerint legalább B pontossági osztályba sorolt, a váltóáramú hatásos villamos energia mérésére szolgáló fogyasztásmérő, vagy fogyasztásmérő rendszer, amely alkalmas a mért értékek tárolására, vagy adatgyűjtő rendszerbe tárolás céljából történő továbbítására.
2022. január 1-től almérésre kötelezett berendezések, fogyasztások
Az energetikai szakreferens igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezet villamosenergiafelhasználásának figyelemmel kísérése, az indokolatlan fogyasztások feltárása és az energiamegtakarítási lehetőségek azonosítása érdekében köteles almérőt felszerelni az alábbi villamosenergia-felhasználási pontokon, ha a villamosenergiafelhasználás a beépített teljesítmény és az üzemidő alapján nem határozható meg:
a) az 50 kW feletti névleges teljesítményű önálló villamos berendezések (különösen a kompresszorok, motorok, szivattyúk, egyéb hajtások és technológiai berendezések)
b) a 70 kW feletti névleges elektromos teljesítményű hőtermelő és klímaberendezések
c) 100 kW-nál nagyobb elektromos leágazás
d) 2020. január 16-tól a TAO-kedvezmény igénybe vétele esetén az új beruházással érintett villamos berendezéseket