Jogszabályi háttér
Az almérők alkalmazását az 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet írja elő az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek számára. E rendelet alkalmazásában megfelelő almérő a legalább negyedóránkénti mérésre alkalmas, a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet szerint legalább B pontossági osztályba sorolt, a váltóáramú hatásos villamos energia mérésére szolgáló fogyasztásmérő, vagy fogyasztásmérő rendszer, amely alkalmas a mért értékek tárolására, vagy adatgyűjtő rendszerbe tárolás céljából történő továbbítására.
Almérésre kötelezett berendezések, fogyasztások
Az energetikai szakreferens igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezet villamosenergiafelhasználásának figyelemmel kísérése, az indokolatlan fogyasztások feltárása és az energiamegtakarítási lehetőségek azonosítása érdekében köteles almérőt felszerelni az alábbi villamosenergia-felhasználási pontokon, ha a villamosenergiafelhasználás a beépített teljesítmény és az üzemidő alapján nem határozható meg:
a) minden 100 kW* feletti névleges teljesítményű önálló villamos berendezés (különösen a kompresszorok, motorok, szivattyúk, egyéb hajtások és technológiai berendezések)
b) minden 140 kW* feletti névleges elektromos teljesítményű hőtermelő és klímaberendezés Továbbá 2022.01.01-től köteles oda is almérőt felszerelni, ahol az e rendeletben meghatározott almérővel már mért fogyasztású berendezések figyelmen kívül hagyása mellett az egy betáplálási ponton keresztül megtáplált és technológiai sorba állított berendezések (különösen: gép, gépsor, gyártósor, üzemcsarnok, illetve épület) esetében a beépített legnagyobb egyidejű teljesítményigény meghaladja a 100 kW-ot
*: 2022.01.01-től a teljesítmény adatok megfeleződnek, tehát a 100 kW helyébe 50kW, a 140 kW helyébe 70 kW lép, valamint életbe lép a “maradék teljesítmény” mérésére vonatkozó rendelet, amely minden 100 kW feletti méretlen teljesítményt szintén almérésre kötelez.